Concepten

Op basis van de producten van onze telers ontwikkelen we ten behoeve van eigen merken óf onder label van klanten consumentgerichte concepten. Het is onze overtuiging dat concepten alleen dan succesvol zijn wanneer ze bijdragen aan de positie en omzet van onze klanten. Uitgangspunt is daarom altijd informatie over consumentenvoorkeuren en –gedrag.

Wij ontwikkelen graag samen met u concepten die passen in uw bedrijfsvoering en die toegevoegde waarde bieden.

Lees hier de nieuwste Meer van Nature!

Lees meer!