News

Best of Four en Van Nature staken fusiebesprekingen

Medio 2015 startten de telersverenigingen Best of Four en Van Nature besprekingen om samen te werken. Op 31 augustus jl. maakten zij bekend een intentieverklaring getekend te hebben om te fuseren. Op hoofdlijnen hadden beide verenigingen elkaar snel gevonden, maar uiteindelijk zijn ze er niet in geslaagd om in de uitwerking tot elkaar te komen. Daarom hebben Best of Four en Van Nature hun fusiebesprekingen gestaakt. Beide coöperaties hebben de eigen achterban hierover geïnformeerd.

Lees meer »

Best of Four en Van Nature tekenen intentieverklaring voor samenwerking

De telersverenigingen Best of Four en Van Nature bereiden samen een verregaande samenwerking voor. Op 31 augustus is daartoe een intentieverklaring getekend.

Nieuwsarchief | Lees meer »